وانیل شیر را شیرین تر می کند!

  • تاریخ انتشار : 2019/07/02

اضافه کردن وانیل به شیر شیرین باعث می شود مصرف کنندگان نوشیدنی را شیرین تر احساس کنند و اجازه می دهد مقدار شکر استفاده شده کاهش یابد، به گفته محققان که از این مفهوم برای توسعه شیر شکلات کاهش یافته برای برنامه ملی ناهار مدرسه استفاده خواهد کرد. یک از محققان اظهار داشت: ما از یک رابطه بین بوی و طعم استفاده می کنیم که به ما امکان می دهد که قند کمتری اضافه شود. کاهش شکر افزوده در محصولات، درست مانند کاهش چربی و نمک، جام مقدس و هدف نهایی در علوم غذایی است.

وانیل

در یک آزمون که اطلاعات جدیدی در تاثیر عطر بر افزایش طعم و مزه به محققان نشان داد که شرکت کنندگان در این آزمایش نمیدانستند که وانیل به شیر اضافه شده است ، به طور مداوم نشان داد که نمونه هایی با وانیل به طور چشمگیری شیرین تر از نمنوه های دارای شکر است. واکنش افراد شرکت کننده در تست نشان می دهد که با اضافه کردن وانیل، مقدار قند اضافه شده در شیر که به آن طعم اضافه شده از 20 به 50 درصد می تواند به طور بالقوه کاهش یابد، به طوری که مردم نباید قادر شیرینی نوشیدنی را کمتر احساس کنند. بوی مرتبط مزه مغز را فریب می دهد تا شیرین بودن بیشتر احساس شود. بر اساس نتایج ما، رابطه سازگار بین مزه و بو باعث تاثیر دو چندان در احساس میشود.

یکی از محققان طی تحقیقات به این نتیجه رسید که نه تنها وانیل ترکیب هماهنگ از طعم و مزه باعث افزایش احساس شیرینی میشود بلکه طعم و مزه ناهماهنگ نیز باعث افزایش تاثیر در احساس شیرینی میشود. به طوری که معلوم شد که حتی بوی گوشت در شیر باعث افزایش احساس شیرینی برای شرکت کنندگان می شود. با توجه به نگرانی های گسترده در مورد مصرف شکر و تاثیر مضر آن بر سلامتی، تولید کنندگان باید فرمول محصولات خود را اصلاح کنند تا به تقاضای مصرف کنندگان پاسخ دهند. او معتقد است یافته های این تحقیق، که اخیرا در مجله های معتبر علمی منتشر شده است، یک گزینه ای عملی و مناسب برای کاهش شکر افزودنی در محصولات و جوابگو بودن برای تقاضای مصرف کنندگان شیرین ارائه می دهند.

کلیپ مرتبط:

برای مطالعه مطالب مرتبط در این زمینه و تماس با ما می توانید به کانال تلگرام سورن شیمی مراجعه فرمایید.