تولید آلکیل لاکتات از نشاسته جلبک

  • تاریخ انتشار : 2018/12/22

محققان ژاپنی توانستند آلکیل لاکتات را از نشاسته جلبک تولید کنند. بسیاری از مواد شیمیایی مهم از سوخت های فسیلی ساخته شده اند. به عنوان مثال، نفت به طور گسترده ای به عنوان بنزین، روغن، گرما و مواد اولیه برای پلاستیک استفاده می شود.

علاوه بر این، اخیرا تکنولوژی برای به دست آوردن مواد شیمیایی مختلف از هیدروکربن ها در گاز طبیعی مانند متان و اتان توسعه داده شده است. با این حال، به دلیل کمبود سوخت های فسیلی، توسعه منابع کربنی جدید یک مسئله جهانی قابل توجه است که باید برطرف شود. مطلب قابل توجه اینکه زیست توده جلبک به عنوان یک منبع جایگزین کربن مورد توجه است، زیرا نه تنها به کارایی بالای تولید نفت، بلکه بر خلاف نشاسته ذرت، به کمبود آن در غذاها کمک می کند. با این حال، پس از انتزاع روغن، پس مانده های گیاهی معمولا از بین می روند. استفاده از باقی مانده برای تولید مواد شیمیایی باعث افزایش ارزش استفاده از زیست توده جلبک به جای سوخت های فسیلی خواهد شد.

در اینجا، ما استفاده از باقی مانده های جلبک را به عنوان یک منبع کربن جدید برای تولید مواد شیمیایی مهم از جمله آلکیل لاکتات گزارش می کنیم. استفاده از کاتالیزورهای همگن مختلف منجر به تولید انتخابی متیل لاکتات می شود. این نتایج نشان می دهد که توسعه موفق منابع کربن جدید به عنوان یک راه حل برای از بین بردن سوخت های فسیلی است. استفاده از یک نمونه نشاسته معتبر، کاتالیزورهای همگن مختلف برای بهینه سازی تولید انتخابی متیل لاکتات هم مورد بررسی قرار گرفتند. پس از آن، این شرایط بهینه سازی شده برای تبدیل موفق جلبک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جلبک ها می توانند نه تنها برای تولید نفت بلکه به عنوان یک منبع کربن برای مواد شیمیایی مهم استفاده شوند. بنابراین، در آینده نزدیک استفاده از زیست توده جلبک به عنوان یک منبع کربن جایگزین جدید برای سوخت های فسیلی و تولید داروها، افزودنیها و پلی استر استفاده خواهد شد.

کلیپ مرتبط:
همچنین شما عزیزان می توانید برای دیدن کلیپ های آموزشی و دیدنی ما به لینک آپارات یا تماشا سورن شیمی مراجعه نمایید.
-برای دیدن کلیپ تست آزمایشی نشاسته کلیک کنید.