نگهدارنده محصولات دامی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • تاریخ انتشار : 2019/06/13

 محصول جدید هگزامین به عنوان جایگزینی برای دی کرومات پتاسیم در حفظ نمونه های شیر لبنی ارزیابی می شود. در این مطالعه محققان 383 نمونه بهبود یافته شیر گاو از 24 گله را بدست آورده اند، نمونه هایی که حاوی دی کرومات بودند 86٪ کمتر از محصولات با محصول نگهدارنده هگزامین حفظ شدند.در آزمایش دیگری، نمونه های تکراری بعد از 2 روز که با دی کرومات مورد آزمایش قرار گرفتند 102٪ کمتر از نمونه های ذخیره شده با محصول جدید حفظ شدند؛ پس از 5 روز نگهدارنده دی کرومات 103٪ افزایش فساد در شیر را نشان میدهد. در یک مطالعه آزمایشگاهی، نمونه های سرد شده و آنهایی که با محصول جدید نگهداری می شدند تقریبا مشابه در با محصول در شروع آزمایش بودند. یک قرص از محصول جدید در 28 یا 56 میلی لیتر شیر به طور موثری شیر را برای 3 هفته حفظ کرد اما نمونه های 56 میلی لیتر به مدت 4 هفته نگهداری شدند، این آزمایشات نشان داد که محصول جدید نگهدارنده هگزامین یک نگهدارنده بسیار عالی در زمینه محصولات دامی می باشد.

هگزامین

نتایج حاصل از مطالعات که در آن نمونه های شیر با دی کرومات پتاسیم با آنهایی که با قرص های هگزامین نگهداری می شوند مقایسه شده است، میانگین تست چربی شیر نمونه حاوی قرص های هگزامین 86٪ بهتر شده بودند. نتایج حاصل از آزمایش دوم، که در آن دو نمونه شیرهای تکراری در مدت 2 و 5 روز مورد آزمایش قرار گرفتند نشان میدهد که آزمایش دی کرومات پتاسیم دارای چربی شیر بیشتر از نگهدارنده قرص هگزامین است. نمونه های شیر دو روزه که با دی کرومات پتاسیم نگهداری می شوند، به طور متوسط  نگهداری کمتر نسبت به نمونه های قابل مقایسه با قرص های محصول جدید داشتند.این مقاله سعی به بررسی یکی از ترکیبات نگهدارنده ماده هگزامین که انقلابی  صنعت نگهدارنده محصولات دامی بود پرداختیم و می توان گفت در آینده نزدیک با آشنایی محصول شیمیایی هگزامین به صورت گسترده تری مورد استفاده شود.

کلیپ مرتبط:

همچنین شما عزیزان می توانید برای دیدن کلیپ های آموزشی و دیدنی ما به لینک تماشا یا آپارات سورن شیمی مراجعه نمایید.
-برای دیدن کلپ واکنش شیمیایی هگزامین KCLO3 کلیک کنید.