انواع کود فسفاته

  • تاریخ انتشار : 2022/04/10
Rate this post

امروزه باغبانان و کشاورزان برای داشتن محصولی بهتر، از انواع کود فسفاته استفاده می کنند. علت آن نیز نیاز گیاهان به این عنصر مفید است. با ما همراه باشید تا با انواع این کود ها آشنا شوید.

کود فسفاته چیست؟

بعد از نیتروژن، فسفر به‌عنوان مهم‌ترین عنصر غذایی مورد نیاز برای گیاهان مطرح است و وظیفه فسفر تولید و انتقال انرژی است. فسفر نقش مهمی در ساخت اسیدهای نوکلئیک بر عهده دارد. نقش این اسید در انتقال اطلاعات ژنتیکی در گیاهان می‌باشد. در نتیجه قادر است به بهبود فعالیت متابولیکی گیاهان بپردازد. ضمن این که سبب افزایش عملکرد و بهره‌وری گیاهان نیز می‌شود. در نتیجه از فسفات در تهیه و تولید انواع کودهای شیمیایی به وفور استفاده می‌شود.شرکت پرهام شیمی در زمینه فروش انواع کود شیمیایی (کوداوره)فعالیت دارد.

فواید و مزایای استفاده از کودهای فسفاته

1- فسفاته در ریشه زایی و رشد زایشی (تولید گل ، میوه و بذر) نقش اساسی دارد.

2- مقاومت گیاهان را در برابر انواع بیماری ها افزایش می دهند.

3- فسفاته در فتوسنتز، ذخیره و انتقال انرژی، تقسیم سلولی، بزرگ شدن سلول نقش اساسی دارند.

4- فسفاته به عنوان یک کتالیزور در خاک عمل می کند،  این عنصر در بسیاری از واکنش‌های بیوشیمایی اصلی خاک نقش اساسی دارد.

5- فسفاته در به موقع رسیدن محصول نقش دارد.

6- فسفاته در یک دست رسیدن محصول موثر است. یعنی باعث می شود محصولات در یک زمان رسیده شوند.

مشخصات مناسب خاک برای استفاده از انواع کودهای فسفره

میزان جذب فسفر به جنس خاک بستگی زیادی دارد. در واقع بهترین خاک برای جذب فسفر، خاکی با میزان پی اچ 6 تا 6.5 است. به این دلیل که مقدار قابل توجهی از فسفری که داخل کودهای فسفره است در خاک های قلیایی با کلسیم و در خاک های اسیدی با آهن و آلومینیوم تثبیت می شود و به صورت غیر قابل جذب توسط گیاه در می آید. خاک های اسیدی را می توانیم با دادن مقادیر مناسبی از آهک، کلسیم و منیزیم و خاک های قلیایی را با اضافه کردن میزان مناسبی از گوگرد به عدد مناسب برای پی اچ خاک نزدیک کرد.

انواع کود های فسفاته

کودهای ماکرو

این کودها تامین کنده عناصر ماکرو (پرمصرف) در خاک هستند که عبارت اند از: کودهای ازته ( نیتروژن دار) این کودها دارای عنصر ازت هستند. این ازت به صورت یون نیترات NO3 و یون امونیوم NH4 است که فرم جذب انها متفاوت ست.

ازت مسئول رشد سبزینه ای و تامین کننده انرژی لازم در ابتدای رویش گیاه میباشد و باعث تشکیل اندام های جدید و شاخ و برگ زیاد و ایجاد سطح فتوسنتز کننده و تولید کننده و تولید کننده در گیاهان خواهد بود.

کودهای ازته

یکی از انواع کود شیمیایی کود ازته می باشد . کودها به طور موثری در بهره‌وری بیولوژیکی محصولات تاثیر می گذارند و باعث افزایش عملکرد آنها می شوند . از جمله کودهایی که موجود هست می توان به گروه ازت ها اشاره کرد، که هم ماده افزودنی به ریشه است و هم به صورت محلول پاشی می‌توان از آن استفاده کرد .

برای اینکه بهترین روش کود دهی را داشته باشید ، باید به درصد مواد مغذی، روش و زمان استفاده از آن بسیار دقت کنید . کودهای ازته شامل موادی است که جذب نیتروژن را بهبود می‌بخشد و با استفاده از دوز مناسب می‌توان از عواقب نامطلوب جلوگیری کرد . قیمت کود شیمیایی ازت مقرون به صرفه می باشد .

کودهای ازته دو نوع می باشند : آلی و معدنی .

کود فسفات آمونیوم

دی آمونیوم فسفات (DAP) ومونو آمونیوم فسفات (MAP)، این نوع از کود شیمیایی که پرمصرف ترین نوع کودهای فسفاته می باشند گاهی با نام کود شیمیایی سیاه نیز شناخته می شوند. با توجه به مزایای نیتروژن و فسفات با هم، این نوع کود شیمیایی سیاه برای تبدیل شدن به بهترین کود که بیش از 50 درصد از کل کود مصرفی را تشکیل می دهند، تکامل یافته است.

کود سوپر فسفات

تک (SSP)، دی سوپر فسفات (DSP) و تری سوپر فسفات (TSP) هنگامی که بیشترین نوع کود را داشتند، با غلظت P۲O۵ حدود ۱۲٪ تا ۴۶٪ بود. با این حال، محبوبیت آنها در دهه های اخیر کاهش یافته است.