سموم آفات طبیعی بدون آسیب رساندن به زنبورعسل

  • تاریخ انتشار : 2019/09/08
Rate this post

سموم آفات که آفات خاصی را هدف قرار می دهد بدون آسیب رساندن به گرده افشانهای مفید مانند زنبورهای عسل با کمک محققان مؤسسه غذای پایدار در دانشگاه شفیلد ساخته می شود، متخصصان این مؤسسه در حال کمک به توسعه یک کنترل زیستی پیشگام هستند که از بیوکنترل مبتنی بر dsRNA برای هدف قرار دادن آفات گیاهی با سموم آفات استفاده می کند. RNA مولکولی است که برای رمزگذاری، رمزگشایی، تنظیم و بیان ژنها ضروری است کنترل بیوکنترل مبتنی بر RNA از یک فرآیند طبیعی به نام تداخل RNA (RNAi) که در آن RNA دو رشته ای (dsRNA) این سموم آفات اساساً تولید پروتئین مهم را در آفت هدف متوقف می کند سوء استفاده می کند نیازهای چشمگیری به رویکردهای نوآورانه در زمینه حفاظت از محصولات زراعی وجود دارد که ناشی از نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی گسترش آفات مرتبط با تجزیه آب و هوا و فشار برای شیوه های کشاورزی پایدار است. تحقیقات جدیدی که دانشمندان در مجله The Analyst (مجله شیمی) منتشر کرده اند، نشان می دهد که این رویکرد جدید در تولید سموم آفات طبیعی می تواند برای رفع تهدید برای امنیت غذایی ناشی از آفات گیاهی باشد، که 40 درصد ضرر در تولید جهانی محصولات کشاورزی دارد.

سموم آفات

پروفسور مارک دیکمن از انستیتوی مواد غذایی پایدار و مدیر تحقیقات دانشکده مهندسی شیمی و بیولوژیک دانشگاه شفیلد، این تحقیق را رهبری کرد، وی گفت: کنترلهای زیستی RNA که با Syngenta روی آنها کار می کنیم می تواند در رفع چالش پایداری برای کشاورزی کمک کند سموم آفات طبیعی که dsRNA روی محصولات زراعی اعمال می شود، سپس همراه آفت می آید که محصول را می خورد. مولکول dsRNA را می کشد، ما با استفاده از مکانیسم RNAi باعث ایجاد آفت می شویم و می توانیم در حین محافظت از گونه های مفید مانند زنبور عسل یک آفت خاص را هدف قرار دهیم.

کلیپ مرتبط:
شما کاربران محترم با مراجعه به کانال تلگرام سورن شیمی می توانید از جدیدترین کلیپ های جذاب در این زمینه دیدن کنید.