روغن پالم

  • تاریخ انتشار : 2020/03/04
Rate this post

روغن پالم دومین صادرات کالای مالزی همچنان با آینده ای نامعلوم روبرو است. مالزی دومین تولیدکننده روغن نخل در جهان است و این کالا نیز از نظر ارزش، دومین صادرات این کشور است، اما صنعت محلی روغن نخل با توجه به قیمتهای بی ثبات و ادامه مخالفت توسط آینده، نامشخص است. مالزی همچنین با 32.6٪ از سهم بازار بین المللی صنعت روغن نخل، پشت سر اندونزی (51.7٪) دومین کشور بزرگ تولیدکننده و صادر کننده روغن پالم در سطح جهان است.

به گفته این، ارزش صادرات روغن نخل به عنوان بی ثبات توصیف شده است، به ویژه با توجه به اینکه این کشور در مدت 5 سال از سال 2015 تا 2019 شاهد افت 42.1 درصدی در صادرات حمل و نقل روغن نخل بوده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش روغن نخل در سالهای اخیر، نگرش خصمانه و خصومت آشکار اتحادیه اروپا نسبت به کالا است. در مارس سال گذشته، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که کشت روغن نخل با بالاترین سطح جنگل زدایی بر اساس بهترین داده های علمی موجود از سال 2008 تا 2015 انجام شده است.

روغن پالم

براین اساس، روغن پالم به عنوان یک منبع خام غیرمجاز در نظر گرفته شده به عنوان دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا، که اهداف حمل و نقل تجدید پذیر (32٪ مصرف انرژی تجدیدپذیر تا سال 2030) را برای دولتهای ملی در نظر گرفته است. علاوه بر این، محدودیت های جدیدی در مورد آلاینده های مواد غذایی در چربی ها و روغن های تصفیه شده از جمله روغن نخل نیز در نظر گرفته شده است.

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد محدودیتی برای استرهای 3-MCPD است که به گفته وی نگرانی های بالقوه سلامتی است. طبق گفته وزیر صنایع اولیه مالزی، ترزا کوک، این قوانین جدید ممکن است تأثیر بر مصرف روغن نخل در محصولات غذایی باشد و این وزارتخانه در تلاش است تا با اثرات منفی بالقوه مقابله کند.