امگا 3 روغن کتان برای بیماری هیپرپلازی اندومتر

  • تاریخ انتشار : 2019/07/18
Rate this post

محققان ایرانی دریافته اند که مکمل امگا 3 به طور معنی داری علائم مربوط به هیپرپلازی اندومتر (EH) را بهبود می بخشد، اما این بهبوبد برای نشانگرهای التهابی و اکسیداتیو استرس آن تایید نشده است. محققان دانشگاه علوم پزشكي اراك و دانشگاه علوم پزشكي كاشان با استفاده از اطلاعات محدود که چگونگي تاثیر اسيدهاي چرب امگا 3 بر روي علائم باليني و متابوليسم بيماران مبتلا به EH تحت تاثير قرار گرفتند را بررسی و سعی در کشف این تاثیرات کردند. آنها به 40 خانم داوطلب که به EH ساده مبتلا شده بودند به طور تصادفی به هر یک از آنها 1 میلی گرم مکمل روغن امگا3 و یا یک دارو بی اثر را دو بار در روز به مدت 12 هفته به آنها دادند. آنها همچنین نمونه های خون ناشتا را در ابتدا و بعد از مداخله 12 هفته ای برای تعیین مارکرهای مرتبط در نظر گرفتند.امگا 3
بهبود  و کاهش التهاب
پس از 12 هفته، محققین گزارش دادند که مکمل های اسید چرب امگا 3 به میزان قابل توجهی در گلوکز به میزان 7/1 میلیگرم بر دسی لیتر تا 6/9 گرم در دسی لیتر در گروه که امگا 3 مصرف کرده با افزایش 2 تا 4/9 میلی گرم در دسی لیتر نسبت به گروه پلاسبو کاهش را نشان میدهد. سطوح سطح انسولین سرم در گروه مصرف کننده امگا 3  کاهش را نشان میدهد در مقایسه با گروه پلاسبو که در آن افزایش دیده می شود.

علاوه بر این، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در گروه مصرف کننده امگا 3 در مقایسه با گروه دریافت کننده داروی بی اثر مقدار زیادی است. سطح کلسترول گلوتاتیون گروه دریافت کننده امگا 3 در مقایسه با گروه داروی بی اثر کاهش یافته است. آنها اشاره کردند که یافته های این مطالعه با مطالعات قبلی مطابقت دارد، اما همچنین با برخی تحقیقات گذشته که مکمل های اسید چرب امگا 3 را در کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو مفید دانسته اند، متناقض است.

کلیپ مرتبط:
انواع کلیپ های آموزشی و واکنش های شیمیایی دیدنی را در کانال تماشا سورن شیمی دنبال کنید.