مواد مغذی برای فشار خون بالا

  • تاریخ انتشار : 2020/02/27

مواد مغذی براساس یافته های دو کارآزمایی بالینی جدید، ترکیبی از عصاره های گیاهی می تواند به بهبود نتایج سلامت قلبی عروقی در افراد با فشار خون کنترل نشده کمک کند. نتایج آزمایش، که در ژورنال انجمن قلب آمریکا گزارش شده است، نشان می دهد که اضافه کردن ترکیبی از سه عصاره طبیعی به داروهای استاندارد دارویی می تواند به مبارزه با فشارخون و بهبود عملکردهای قلبی و عروقی کمک کند، خصوصاً در مواردی که فشار خون آنها به خوبی کنترل نشده است. این اولین اثبات است که مکمل با ترکیب جدیدی از مواد مغذی می تواند باعث بهبود ظرفیت عملکردی و محافظت قلبی عروقی در بیماران فشار خون کنترل نشده با داروهای ضد فشار خون شود. فرمولاسیون مواد مغذی، معروف به AkP05، توسط شرکت ایتالیایی Damor Farmaceutic تهیه شده است. این فرمول ترکیبی از برگهای باکوپا مونیری، جینکو بیلوبا و برگهای چای سبز است که با فسفاتیدیل کولین ترکیب شده است. نویسندگان گفتند: این ترکیب جدید مواد مغذی قادر به کاهش سطح فشار خون و بهبود عملکرد اندوتلیال و تلاش ورزشی فراتر از درمان دارویی کلاسیک است. تیم تحقیقاتی ایتالیا اثرات AkP05 را از طریق دو کارآزمایی جداگانه در گروههایی از بیماران فشار خون بالا بررسی کردند، که همه آنها از روشهای درمانی استاندارد استفاده کردند. ویژگی اصلی بیماران انتخابی این بود که با وجود درمان های دارویی، فشار خون آنها به خوبی کنترل نشده است. بيماران منتخب، همگي دريافت كننده داروي استاندارد بودند، به منظور سنجش اثربخشي مخلوط عصاره گياهان در مقايسه با دارونما به دو گروه تقسيم شدند. در مجموع 69 بیمار فشارخون کنترل نشده، از سن 40 تا 68 سال با داروهای ضد فشار خون در دو مطالعه دوسوکور کور ثبت نام کردند.

مواد مغذی

در مطالعه اول، 45 شرکت کننده به طور تصادفی به دارونما یا AkP05 با فشار خون (BP)، عملکرد اندوتلیال و اکسید نیتریک در گردش قبل و در پایان 4 هفته از درمان ارزیابی شدند. علاوه بر این، 24 بیمار به مدت 4 هفته به دیورتیک یا AkP05 تصادفی شدند و برای ارزیابی اثرات AkP05 بر ظرفیت عملکردی سیستمهای قلبی و عروقی، ریوی و عضلانی، تحت آزمایش ورزش قلبی ریوی قرار گرفتند.