رشد منفی تولید مواد شیمیایی در اقتصاد جهاني

  • تاریخ انتشار : 2019/06/18

براساس آخرین نظرسنجی اقتصادی جهانی، ارزیابی ها و انتظارات وضعیت اقتصادی مواد شیمیایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اگرچه دیدگاه کلی کارشناسان هنوز کمی مثبت است ولی اقتصاد جهانی به مرور ضعیف می شود. بدتر شدن وضعیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته جهان بسیار زیاد بوده است. ایالات متحده به طور خاص شاهد افت در انتظارات و ارزیابی ها بوده است،در حالی که در اتحادیه اروپا، کارشناسان همچنین برآوردهای خود را به طور قابل توجهی کاهش دادند.

تولید مواد شیمیایی 0.7% در سال  2018 کاهش داشت.
تولید در این بخش اتحادیه اروپا در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 کاهش 0.7٪ را نشان می دهد. نتایج سال 2018 عمدتا تحت تاثیر نیمه دوم سال بوده است و تولید در سه ماهه سوم و چهارم سال 2018 با 1.2٪ و 3.5٪ به ترتیب و نسبت به مدت مشابه سال 2017 مقایسه شده است. مواد اولیه شیمیایی بیشتر از سایر بخش ها آسیب دیده است. قیمت تمام شده تولید کننده بالاتر ازسطح سال گذشته است و مقدار 3.7٪ رشد را در این بخش اتحادیه اروپا در سال  2018 را نشان میدهد.

فروش مواد شیمیایی در سال 2018 به 18.2 میلیارد یورو می رسد.
کل فروش (داخلی و صادرات) در صنایع شیمیایی اتحادیه اروپا 3.3٪ بالاتر از سطح سال گذشته بود. فروش مواد شیمیایی در سال 2018 ارزش 576.9 میلیارد یورو را نشان میدهد که ارزش فروش این مواد در سال 2017 به میزان 558.7 میلیارد یورو بوده است. رشد فروش بیشتر به دلیل رشد بیشتر در قیمت های تولید کننده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فروش داخلی (درون منطقه اتحادیه اروپا) از سال 2017 تا سال 2018 به میزان 2.9٪ افزایش یافت و به ارزش 415.2 میلیارد یورو رسیده است.

صادرات مواد شیمیایی 6.6 میلیارد یورو افزایش یافته است.
صادرات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا به ارزش 161.8 میلیارد یورو در سال 2018 می باشد که صادرات مدت مشابه سال قبل 155.2 میلیارد یورو است که افزایش در ارزش صاردات را نشان میدهد. صادرات این مواد در اتحادیه اروپا به ایالات متحده آمریکا در سال 2018 به ارزش 31.8 میلیارد یورو رسید که نسبت به 28.9 میلیارد یورو در سال 2017 10.3 درصد افزایش یافته است. ارزش صادرات به طورعمده در پتروشیمی ها 1.3 میلیارد یورو رشد و مواد اولیه شیمیایی مخصوص 1.2 میلیارد یورو رشد داشته است. صادرات اتحادیه اروپا به چین در صنایع پتروشیمی 12.5٪ کاهش و در مواد شیمیایی مصرف کننده 27.1٪ افزایش داشته است.

واردات مواد شیمیایی به 9.8 میلیارد یورو می رسد.
واردات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا سال 2018 به ارزش 116.6 میلیارد یورو رسید که در سال 2017 ارزش واردات 106.8 میلیارد یورو بوده است که 9.2 درصد رشد را نشان میدهد. واردات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا از ایالات متحده آمریکا به ارزش 24.4 میلیارد یورو در سال 2018  میباشد، که واردات صورت گرفته در سال 2017 به ارزش 23.7 میلیارد یورو بوده که 2.7 درصد رشد را نشان میدهد.بیشتر افزایش در واردات برای محصولات پتروشیمی است که  368 میلیون یورو افزایش را نشان میدهد. واردات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا از چین 2.5 میلیارد یورو رشد داشته است که به طور عمده در محصولات پتروشیمی،پلیمر و مواد شیمیایی تخصصی،به طور چشمگیری افزایش داشته است.

مصرف مواد شیمیایی به میزان 21.4 میلیارد یورو افزایش می یابد.
مصرف مواد شیمیایی اتحادیه اروپا در سال 2018 به ارزش 531.8 میلیارد یورو رسید که از سال گذشته 510.4 میلیارد یورو بوده است و 4.2 درصد رشد داشته است.

کلیپ مرتبط:

همچنین شما عزیزان می توانید برای دیدن کلیپ های آموزشی و دیدنی ما به لینک تماشا یا آپارات سورن شیمی مراجعه نمایید.