اسانس لیمو از آسیب کبدی ناشی از الکل محافظت می کند

  • تاریخ انتشار : 2019/09/22
Rate this post

اسانس لیمو می تواند از آسیب کبدی در اثر مصرف زیاد الکل جلوگیری و درمان کند. در این مطالعه، که از 30 موش نر به پنج گروه شش نفری تقسیم شده است و مشخص شد که اسانس لیمو اثرات محافظت کبدی بر آسیب کبدی ناشی از الکل دارد. موشها به سه گروه درمانی (هر کدام با اتانول و غلظت های مختلف اسانس لیمو درمان شدند) تقسیم شدند که همه آنها روزانه مایعات مربوط به خود را دریافت می کنند.

نقص کبد ناشی از مصرف بیش از حد اتانول در گروه مدل از طریق سطوح بالاتر آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آسپارتام ترانس آمیناز (AST) نشان داده شد. درمان با اسانس لیمو باعث کاهش سطح ALT و AST در سرم به حالت عادی و بهبود قابل ملاحظه ای تغییرات بافتی کبد شد. سایر اثرات منفی مصرف بیش از حد الکل بر روی کبد، از جمله افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و میزان تری گلیسرول کبدی (TG) در گروه درمانی با دوز بالا معکوس شدند. موش در گروه مدل همچنین نکروز ناشی از اتانول و تغییر قابل توجهی قطرات چربی کوچک در کبد خود ایجاد کرد، در حالی که موشها در تمام گروههای درمانی بهبود قابل توجهی از آسیب کبدی ناشی از اتانول نشان دادند، با تغییرات کمتری در قطرات چربی کوچک و نکروز کبدی.اثرات مثبت اسانس لیمو روی آسیب کبدی ناشی از الکل به “ترکیبات بیولوژیکی مفید بیشمار لیمو، مانند اسانس روغنی، پکتین، ترکیبات فنولیک (عمدتا فلاونوئیدها) و ویتامین ها نسبت داده شده است. به ویژه ویتامین C می تواند از آسیب اکسیداتیو از جمله پراکسیداسیون لیپیدها” جلوگیری کند. از طرف دیگر، پکتین و روغنهای اساسی لیمو دارای اثرات محافظتی بر عملکرد سد معده و روده بودند. این می تواند به طور غیر مستقیم در برابر آسیب های کبدی ناشی از الکل ناشی از تضعیف عملکرد سد دفاعی روده و روده کوچک توسط نشت اندوتوکسین باکتریایی نفوذ کند.

کلیپ مرتبط:
شما می توانید محتواهای تصویری مرتبط با این موضوع را در کانال آپارات سورن شیمی مشاهده فرمایید.