واردات و صادرات سدیم تری پلی فسفات

  • تاریخ انتشار : 2018/08/28

واردات و صادرات سدیم تری پلی فسفات (STPP) در سال 2018: سدیم تری پلی فسفات (STPP) یکی از مهم ترین فسفات ها است. سدیم تری پلی فسفات استفاده گسترده ای در مواد شوینده دارد. هنگامی که به عنوان افزودنی مواد غذایی استفاده می شود، آن را به pH از گوشت و غذاهای دریایی افزایش می دهند. جهت افزایش ظرفیت نگه داشتن آب موجود در مواد غذایی.
واردات و صادرات نمایه:
در سال 2018، حجم صادرات سدیم تري پلی فسفات (STPP) به 525.7 میلیون کیلوگرم در 58 کشور رسیده است و مناطق؛ چین، بلژیک، روسیه به 3 کشور صادر کننده تبدیل شد که 81.1 درصد صادرات کل را به خود اختصاص داده است.
در این سال، حجم واردات سدیم تري پلی فسفات (STPP) در 97 کشور و منطقه به 469.65 میلیون کیلوگرم رسید. هند، ایالات متحده آمریکا، اندونزی 3 کشور وارداتی بودند.
از چهره های بالا می توان دریافت که چین اولین کشور صادرات سدیم تری پلی فسفات (STPP) است که 51.7 درصد از حجم صادرات جهانی را به خود اختصاص می دهد. کشورهای بلژیک با 14.9 درصد و روسیه با 14.5 درصد است. چین در بازار فسفات، به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر فسفات جهانی است. این دارای مزیت بزرگی است.
چین سدیم تری پلی فسفات (STPP) صادرات :
چین بزرگترین کشور صادرات سدیم تری پلی فسفات (STPP) است. طبق آمار سازمان ملل متحد، چین از سال 2016، ( STPP) را عمدتا به اندونزی، پرو، نیجریه، هند و غیره صادر می کند. در مورد اندونزی و پرو، حجم واردات (STPP) از چین، به ترتیب 92.4٪ و 75.4٪ از واردات جهان است.
حجم صادرات:
( STPP) چین به میزان 6.8٪ افزایش یافته و به 201.26 هزار تن رسید. در مقایسه با سال 2017، حجم واردات STPP از چین به اندونزی افزایش یافته است، 81.9٪ به 32.4 هزار تن رسیده است.
حجم صادرات ساخت اندونزی رتبه اول را دارد. هند، که در سال 2015 به عنوان اولین کشور وارداتی ( STPP) از چین به شمار می رود، در سال 8201 به 4 سقوط رسیده است. مصر برای اولین بار در 5 سال گذشته به 10 کشور صادرات (STPP) چین رسید .
منبع: www.okchem.com
توسط گروه ترجمه سورن شیمی