استخراج انرژی الکتریکی از اتانول

  • تاریخ انتشار : 2019/06/25

دانشمندان یک کاتالیزور بسیار کارآمد برای استخراج انرژی الکتریکی از اتانول را ابداع کردند، که یک سوخت مایع آسان برای ذخیره سازی است که از منابع تجدید پذیر تولید می شود. کاتالیزور که در مجله انجمن شیمی شرح داده شده، اکسایش الکتریکی اتانول را از یک مسیر شیمیایی ایده آل که پتانسیل کامل سوخت مایع را در انرژی ذخیره شده را آزاد می کند. این کاتالیزور باغث ایجاد تحول بزرگی خواهد شد، که امکان استفاده از سلولهای سوخت اتانول را به عنوان یک منبع با انرژی زیاد از انرژی الکتریکی خارج از شبکه را فراهم می کند.

یکی از کاربردهای امیدوار کننده تامین سوخت هواپیماهای بدون سرنشین با سوخت مایع است. سلولهای سوخت اتانول در مقایسه با باتری سبک تر هستند. آنها انرژی کافی برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین را با استفاده از سوخت مایع فراهم می کنند که امکان راحت تر و سریعتر را به آنها برای سوختگیری حتی در نقاط دور افتاده را میدهد. بیشترین انرژی اتانول در پیوند کربن-کربن که پیوند اصلی مولکول را تشکیل می دهند به دام می افتد. کاتالیست توسعه یافته نشان می دهد که شکستن این پیوند ها در زمان مناسب، کلید باز کردن انرژی ذخیره شده است. الکترو اکسیداسیون در اتانول می تواند 12 الکترون در هر مولکول تولید کند، اما این واکنش می تواند با راه های مختلف ایجاد شود.

اتانول

اکثر این مسیرها به اکسیداسیون ناقص منجر می شوند چون بیشتر کاتالیزورها پیوند کربن-کربن را سالم باقی میگذارند و فقط  الکترونها را آزاد می کنند. آنها همچنین در ابتدای فرایند اتمهای هیدروژن را از هم جدا می کنند و اتم های کربن را به شکل گیری مونوکسید کربن نشان می دهند که به عنوان یک ماده سمی شناخته میشود. اکسیداسیون کامل اتانول 12 الکترون تولید میکند، نیاز به شکستن پیوند کربن-کربن در آغاز فرآیند را دارد، در حالی که اتم های هیدروژن هنوز متصل هستند، زیرا هیدروژن کربن را محافظت می کند و مانع از تشکیل مونوکسید کربن می شود.

سپس برای تکمیل فرآیند، چند مرحله فرآیند هیدروژن زدایی و اکسیژن زدایی مورد نیاز است. کاتالیست جدید عناصر واکنشی پذیر را در یک ساختار منحصر به فرد هسته – پوسته ترکیب می کنند که دانشمندان این کار را برای بررسی طیف واکنش کاتالیزوری آن انجام داده اند که باعث افزایش سرعت انجام این مراحل میشود.

کلیپ مرتبط:

همچنین شما عزیزان می توانید برای دیدن کلیپ های آموزشی و دیدنی ما به لینک تلگرام یا اینستاگرام سورن شیمی مراجعه نمایید.