رنگ خوراکی

  • تاریخ انتشار : 2020/01/07

رنگ خوراکی ماده ای است که قرن هاست که به مواد غذايی و نوشابه ها اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ خوراکی مصنوعی در سال 1856 کشف گردد, از عصاره های طبيعي، حيوانی، گياهی و معدنی استفاده می شد. مواد غذايي حاوی رنگ، اشتها را تحريک کرده و لذت خوردن غذا را افزايش می دهد. همچنين به سهولت می توان نشان داد که رنگ، اهميت زيادی در احساس عطر و طعم دارد. اگر رنگ و عطر و طعم در مواد غذايي با يکديگر هماهنگی نداشته باشند، به احتمال زياد فرد آزمايش کننده غذا، آن را بيشتر از طريق رنگ  مورد ارزيابی قرار خواهد داد تا عطر و طعم واقعی آن. رنگدانه های موجود در بسياری از ميوه ها و سبزی های تازه، روشن و شفاف بوده و در آنها کششی برای خوردن بوجود می آورند. ولی زمانی که فرآوری می گردند،محيط حفاظتی يافته آنها به هم ريخته و يا از بين می رود و در اين موقع رنگدانه های طبيعی در معرض شرايط فيزيکی و شيميايي نامطلوبی قرار مي گيرند که می توانند باعث فساد نسبی و تغيير رنگ يا کاهش رنگ در آنها گردند. در انگلستان و آمريکای شمالی، حدود 75% مواد غذايي به نحوی قبل از رسيدن به دست مصرف کننده فرآوری می شوند. توليد کنندگان مواد غذايي درصورتی که بخواهند جاذبه ظاهری توليدات خود را حفظ کنند، بايد رنگ از دست رفته آنها را جبران نمايند. در ضمن افزودن رنگ به مواد غذايي مانند نوشابه های غيرالکی فرآورده های قنادی، دسرهای فوری و بستنی همواره مطلوب است مگر اينکه بخواهيم بی رنگ و يا کم رنگ باشند. از رنگ به عنوان مکمل ظاهری طبيعي مواد غذايي و همچنين يکنواختی دفعات مختلف توليد زمانی که رنگ مواد اوليه ثابت نيست استفاده می شود.

رنگ های مصنوعی

رنگ های مصنوعی موجود بطور معمول از نظر شيميايي خيلی خالص بوده و از نظر قدرت رنگ آميزي نيز استاندارد شده اند. رنگ های محلول در آب، در آب و برخی ترکيبات حاوی مقادير زيادی هيدروژن مانند پروپيلن گليکول حل می گردند. قدرت رنگ آميزي آنها بطور مستقيم متناسب با مقدار رنگ شيميايي موجود در آنهاست. اين رنگ ها بصورت پودر، خمير، دانه ای و محلول در تجارت وجود دارند. همچنين مخلوط های حاوی رنگ نيز در بازار عرضه می شوند. برخی از شرکت ها رنگ ها يا مخلوط های حاوی مقدار مشخصی رنگ را بصورت ژله يا بصورت تکه های قلمی شکل برپايه چربی به منظور سهولت استفاده عرضه مي نمايند. رنگ های محلول در آب در سطح وسيعی در مواد غذايي مورداستفاده قرار ميگيرند و به طور معمول از نظر پايداری، سازگاری و اقتصادی مناسب می باشند. رنگ های خوراکی بطور معمول با يکديگر در مخلوط ها سازگاری دارند.