اسید لاکتیک دوتریک

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

اسید لاکتیک دوتریک بلوک های ساختمانی (یا مونومرها) اسید پولیلاکتیک را تشکیل می دهد و به دو شکل تهیه می شود که تصاویر آینه (یا آنتیومرها) از یکدیگر هستند. تجزیه بیولوژیکی پلیمر را می توان با پیوستن به ترکیبی از این آنانیومرها با هم سازگار کرد و باعث شد که نسخه های دوتایی هر دو آنتیومرهای اسید لاکتیک دوتریک در دسترس باشند. آنا لئونگ و هانا واکلین نچت از ESS با استفاده از آنزیم ها مونومرهای اسید لاکتیک دوتریک شده اند. اینها سپس توسط آندریاس رابا و یورگن آلگایر در FZJ و Klaus Beckerle در دانشگاه RWTH آخن برای ساخت اسید پلیلاکتیک دوتر شده استفاده شده است.

اسید لاکتیک دوتریک

 

ساخت اسید لاکتیکاسید

ابتدا نسخه ای از پیروات سدیم پیش ساز ساخته شد که حدود 3 روز طول می کشد. این ماده با کمک آنزیم لاکتات دهیدروژناز در یک واکنش آنزیمی در طی 10 روز به لاکتات تبدیل می شود. از این طریق تغییر لاکتات به اسید لاکتیک آسان است. آنانیومرهای مختلف L و D با استفاده از یک نسخه خاص از آنزیم لاکتات دهیدروژناز در هر مورد ساخته شدند.

دفع چربی ها از اسید لاکتیک دوتریک

سنتز اسید لاکتیک دوتریک تنها چیزی نبود که تیم می خواست با آنزیم ها اکتشاف کند. گروه مولکولی جالب دیگری که برای تکنیک های نوترونی نوترکیب می شود لیپیدها هستند که ILL از نظر بیولوژیکی تولید می کنند. برای ساختن لیپید دوتایی، گروه سر و “پاهای” مولکول را جداگانه می سازید و سپس آنها را به هم می پیوندید. این از نظر شیمیایی انجام می شود، اما شاید آنزیم ها برای این فرآیند مفید باشند. آنزیم ها می توانند “پاها” را به طور هم زمان برداشته و دوباره به نسخه های دوتر شده آماده برای آزمایش های نوترونی مراجعه کنند. همچنین افزایش مقیاس تولید برای تولید مقادیر بزرگتر، مثلاً پیچیده بود. تا 100 میلی گرم از ترکیب جدا شده. دلیل این امر این است که اگر ماده اولیه بیشتری داشته باشید، مناطق بین سطحی که در آن تعامل مهم رخ می دهد به همان شکلی مقیاس نمی شوند یعنی دو برابر شدن مواد شروع به طور خودکار سطح موجود را دو برابر نمی کند. این تیم برای افزایش مناسب رابط ها، باید روش هایی را برای مخلوط کردن رجنتس ها اسید لاکتیک دوتریک کشف کرد.

کلیپ مرتبط:
انواع کلیپ های آموزشی و واکنش های شیمیایی دیدنی را در کانال تماشا سورن شیمی دنبال کنید.