مواد اولیه شوینده و ایمنی

  • تاریخ انتشار : 2020/02/01

مواد اولیه شوینده و استفاده از آن هم نیاز به ایمنی دارد. هیچ کدام از مواد اولیه شوینده برای محیط زیست مناسب نیست به ویژه مواد شوینده که اغلب ازطریق مواد فرعی حاصل می شود. با این وجود، بسیاری از شرکت ها جایگزین های سازگار با محیط زیست را انجام می دهند، که می تواند مؤثر باشد و ممکن است هزینه بسیار بیشتری نسبت به مارک معمولی خود داشته باشد. اگر با استفاده از نام تجاری اصلی، یک پودر شستشو را بجای یک مایع انتخاب کنید. پودر کنسانتره بهتر از پودر استاندارد است.

توصیه های ایمنی

از مواد شوینده مبتنی بر صابون، یا آنهایی که دارای محتوای صابون بالا هستند استفاده کنید.
سورفاکتانتهای مبتنی بر گیاهان بهتر از پتروشیمی هستند.
از یک محصول بدون فسفات، فسفونات یا کربوکسیلات استفاده کنید.
با استفاده از نرم کننده کننده آب، محصولات زیست محیطی در مناطق سخت آب بهتر عمل می کنند.
در صورت لزوم، از دمای شستشوی کم استفاده کنید یا چرخه “اقتصاد” را انتخاب کنید.
دربخش تحقیق و توسعه این شرکتها استادان فرمول های جدید و چشمگیر برای محصولات خود ارائه داده اند.

مواد اولیه شوینده

سیاست مواد سمی مواد شیمیایی

برای بخش شستشوی مایع، یک معیار اخلاقی جدید معرفی کرده ایم: “سیاست های مواد سمی شیمیایی” که شرکت آنها را بکار می گیرد، یا استفاده از مواد شیمیایی خاص را در محصولاتشان ارزیابی می کند. در مورد مواد شیمیایی مصنوعی و همچنین بسیاری از اطلاعات اشتباه درباره آنها که مضر هستند و در واقع هیچ کدام از اینها وجود ندارد. علم هنوز در این حوزه در حال پیشرفت است. برخی از مواد شیمیایی مصنوعی به عنوان “بحث برانگیز” نامیده می شوند، اما شواهدی وجود دارد که اینچنین نیست. دیگر مصنوعاتی که بعدها به عنوان “ماده اولیه بحث برانگیز” نامیده می شدند و زمانی که به عنوان یک ” موضوع خطرناک” ارتقا یافتند، در مقیاس مصرف انسانی مضر نیستند. درست است که برخی از مواد اولیه شیمیایی برای انسان یا محیط زیست مضر هستند، اما در نهایت مهم است که با آخرین دستاوردهای علم درخصوص مواد اولیه شیمیایی اشنایی و همکاری داشته باشید. بر اساس نظر متخصصین مختلف در این زمینه (دانشمندان، محیط زیست، سازمان های بهداشت عمومی و غیره)، ما به طور خاص بر مواد شیمیایی زیر متمرکز شده ایم که برای سلامتی انسان مضر است، اما به طور قانونی برای استفاده در محصولات شوینده و بهداشتی مجاز است.