فرم ثبت شکایات

کاربران گرامی، در صورت بروز هرگونه مشکل و عدم رضایت از خدمات ارائه شده و یا نحوه پاسخ دهی کارشناسان در سورن شیمی می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر ، طرح شکایت درخواستی را به فایل مدیریت ارسال نمایید تا در اولین فرصت در جهت رفع مشکل و حصول رضایت اقدام گردد.

 

نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

شماره تماس *

پیام شما *