اسانس دارچین جلوگیری از عفونت های بزرگ

  • تاریخ انتشار : 2019/05/12

اسانس دارچین به عنوان آنتی بیوتیک ها در برابر سوء هاضمه ها کمتر موثر است، محقق Swinburne بر روی عوامل سنتی تمرکز کرده است تا تغییر رفتار باکتری ها را به جای کشتن باکتری ها انجام دهد. به عنوان بخشی از دکترای او مطالعات انجام شده، دکتر Topa، سینامالدئید، جزء اصلی اسانس روغنی دارچین را مورد بررسی قرار داد. او متوجه شده است که توسعه بیوفیلم، یک فیلم چسبنده از باکتریها مانند پلاکهایی که روی دندانها شکل میگیرد، مانع میشود که میتواند باعث عفونتهای مداوم شود که حتی از آنتی بیوتیکهای قوی نیز مقاومت کنند.

یک نیاز فوری برای ایجاد جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های مزمن بیوفیلم وجود دارد، مثلا ممکن است با کاتتر ادراری و مفاصل مصنوعی رخ دهد. دکتر Topa می گوید: “اگرچه بسیاری از مطالعات قبلی فعالیت های ضد میکروبی اسانس روغنی دارچین را گزارش کرده اند، اما در صنایع دارویی به طور گسترده استفاده نمی شود.” “ما با هدف جستجوی فعالیت مولکولی این اسانس روغن، با تمرکز بر ماده اصلی آن، سینامالدئید، این ترکیب است که دارچین را طعم آن می دهد.” در حال توسعه راه هایی برای از بین بردن بیوفیلم ها به جای کشتن باکتری، دکتر Topa به دنبال تغییر رفتار باکتری ها با از بین بردن ارتباطات باکتریایی برای جلوگیری از تشکیل بیوفیلم بود. “ما فرض کردیم که استفاده از ضد میکروبی طبیعی مانند اسانس دارچین ممکن است در تشکیل بیوفیلم دخالت کند، بنابراین ما بر تاثیر غلظت های مختلف سینامالدئید در مراحل مختلف زیستی فیلم تمرکز کردیم.

دکتر Topa اثرات غلظت های مختلف سینامالدئید بر روی بیوفیلم هایی که از سوسپانین Pseudomonas aeruginosa باکتری تشکیل شده است، آزمایش شده است. او متوجه شد که غلظت زیر کشنده سینامالدئید، پراکندگی Pseudomonas aeruginosa و توسعه بیوفیلم را کنترل می کند. دکتر Topa می گوید: “انسان ها سابقه طولانی در استفاده از محصولات طبیعی برای درمان عفونت ها دارند و تمرکز تازه بر روی ترکیبات ضد میکروبی وجود دارد. محصولات طبیعی ممکن است یک راه حل امیدوار کننده برای این مشکل باشند.” این تحقیق با همکاران خود در دانشگاه تکنولوژیکی Nanyang در سنگاپور انجام شد. دکتر Topa در حال حاضر در حال بررسی تعبیه سینامالدئید در نانوفیبری در سموم زخم است.

کلیپ مرتبط:

شما میتوانید محتواهای تصویری مرتبط با این موضوع را در کانال آپارات سورن شیمی مشاهده فرمایید.