کلسیم در دریاچه های آب شیرین کاهش یافته است

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
  • تاریخ انتشار : 2019/08/08

یک مطالعه جدید جهانی در مورد چگونگی تغییر غلظت کلسیم در دریاچه های آب شیرین در سراسر جهان نشان داد که در مناطق وسیع در اروپا و شرق آمریکای شمالی ، سطح کلسیم به سمت سطحی کاهش می یابد که می تواند برای تولید مثل و بقای بسیاری از موجودات آبزی بسیار بحرانی باشد، کاهش این ماده روی ارگانیسم های آب شیرین که به رسوب کلسیم بستگی دارند ، از جمله بخش های جدایی ناپذیر شبکه مواد غذایی ، مانند صدف های آب شیرین و زئوپلانکتون ، تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. محققان كشف كردند كه غلظت كلسيم ميانه متوسط 4.0 ميلي گرم L-1 است ، در حالي كه 7/20 درصد نمونه هاي آب غلظت میلی گرم L-1 كلسيم را نشان مي دهند.

1.5 میلی گرم L-1 آستانه ای برای بقای بسیاری از ارگانیسم ها است که برای زنده ماندن آنها به کلسیم نیاز دارند ، بنابراین برخی از دریاچه ها به سطح کلسیم نزدیک می شوند که موجوداتی را که برای ساختار و رشد به آن  تکیه می کنند ، به خطر می اندازند. این مطالعه همچنین برخی از نتایج آن را به بازیابی مداوم دریاچه های آب شیرین از اثر بارانهای اسیدی نسبت می دهد.

ویرنمایر استاد گروه اکولوژی و ژنتیک گفت: با توجه به اقدامات دولت و صنعت در چند دهه گذشته برای کاهش رسوب سولفات همراه با باران اسیدی، دریاچه ها اکنون در معرض شستشوی کمتری از کلسیم از مناطق زمینی هستند. بنابراین  اقدامات موفقی که برای رفع تأثیرات مضر باران اسیدی انجام شده، ممکن است باعث کاهش سطح کلسیم برای بسیاری از موجودات آبزی شود. این مطالعه بر روی 440،599 نمونه آب از 43184 سایت آب داخلی از 57 کشور انجام شده است این زنگ خطری است که به صدا در آمده است و ما باید بیشتر از این مراقب باشیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسانیم و محیط اطراف را با دقت نگه داریم.

کلیپ مرتبط:
شما مخاطبان گرامی می توانید کلیپ های مرتبط با این موضوع را در پیج اینستاگرام سورن شیمی دیدن فرمایید.