روشی جدید برای طبقه بندی روغن زیتون

  • تاریخ انتشار : 2019/06/17

طبقه بندی روغن زیتون در حال حاضر بسیار پرهزینه و آهسته است. طبقه بندی که در حال حاضر انجام میشود به این صورت است روغن زیتون کاملا ناب و دست نخورده (EVOO)، دست نخورده (VOO) و روغن زیتون لامپنت (LOO)، برای این طبقه بندی از یک روش رسمی استفاده میشود، که شامل یک تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی محصول و در پایان یک تجزیه و تحلیل حسی است.

که بخش آخر بر اساس کار گروهی از کارشناسان متخصص است که هر یک از روغن های زیتون را یک به یک امتحان می کند تا بتواند طبقه بندی آن را تعیین کند،که این فرایند بسیار پرهزینه است. به همین دلیل، آنها تمایل دارند که روش طبقه بندی مکمل دیگری را توسعه دهند. دلیل دیگر این است کارشناسان متخصص در زمینه طبقه بندی روغن زیتون بسیار کم هستند، از این رو ضروری است که روش دیگری برای طبقه بندی روغن زیتون که شامل تجزیه و تحلیل حسی نباشد، ایجاد شود.

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کوردوبا، به ریاست پروفسور لوردس آرک، پژوهشگر شیمی تحلیلی، در زمینه پیدا کردن راه حل این مسئله از سال 2011 با کمک مالی سازمان غیر دولتی اسپانیایی کار کرده است.روش جدید بر اساس تجزیه و تحلیل فراورده های معطر نفتی که همان ترکیبات آلی فرار است و همان کار بینی یک فرد متخصص در زمینه روغن زیتون را انجام میدهد،این کار با استفاده از کروماتوگرافی گاز و طیف سنجی حرکت یون انجام می شود، که یک روش و تکنیک است که در حالت گاز، یون ها را جداسازی می کند.برای سهولت اجرای آن، گروه دو استراتژی برای رسیدگی به داده ها را مورد بررسی قرار داد: اولین اثر انگشت طیفی (همانطور که در همه اطلاعات شیمیایی و در هر روغن زیتون) استفاده می شد، و استراتژی دوم استفاده از یک سری سیگنال های خاص است، همچنین 113 تا بیش از 200،000 اطلاعات شیمیایی برای ایجاد و تعریف یک اثر انگشت طیفی لازم است.

701نمونه روغن زیتون ناهمگن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این نمونه ها از انواع مختلف روغن زیتون در درجه های مختلف از رسیده بودن محصول زیتون و از مناطق مختلف جغرافیایی تهیه شده و از طریق روش های مختلف پردازش و ذخیره شده اند و این نمونه ها توسط سازمان بین المللی صنعت روغن زیتون تهیه شده است.در نهایت این نتیجه حاصل شد که استراتژی مبتنی بر نشانگرها در پیش بینی طبقه بندی نمونه های روغن زیتون قابل اعتماد است، علاوه بر این استراتژی مبتنی بر نشانگرها در صنعت از استراتژی استفاده از اثر انگشت طیفی قابلیت پیاده سازی آسان تری را دارد. در هر صورت، نمونه ها باید هرسال مجددا کالیبراسیون شده و شامل نمونه های جدید روغن از فصل جاری باشند. محققان  همچنین به منظور تعیین حداقل تعداد نمونه های مورد نیاز برای کالیبراسیون بدون از دست دادن توانایی طبقه بندی روغن زیتون ادامه می دهد.

-همچنین شما عزیزان می توانید برای دیدن کلیپ های آموزشی و دیدنی ما به لینک تماشا یا آپارات سورن شیمی مراجعه نمایید.