اسانس هلو

اسانس هلو

  اسانس هلو

نام اسانس: Peach

کد: ۲۰۰۱۰۰۲

شرح رایحه: اسانس هلو با

دارای رایحه پوست و گوشت

میوه هلو

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه