کاربرد سولفات برای گوجه

  • تاریخ انتشار : 2022/05/14
Rate this post

گیاه گوجه فرنگی یکی از انواع گیاهانی است که که کود سولفات آمونیوم بسیار برای آن موثر و مفید می باشد وسبب افزایش باردهی و کیفیت محصول می شود. ازت موجود در این نوع کود آب شویی کمتری نسبت به سایر کود های ازت دار دیگر دارد. هم چنین ازت موجود در آن سبب جذب سایر عناصر مانند آهن و روی از خاک توسط ریشه ها شده و منابع مورد نیاز دیگر گیاه را تامین می کند. کود سولفات آمونیوم برای افزایش روند رو به رشد بذر گوجه بسیار مفید می باشد و و در مزارع گوجه به فراوانی استفاده می شود.

عناصر لازم برای توسعه گوجه فرنگی

کود برای گوجه فرنگی یک انگیزه ای عالی برای رشد کافی و تشکیل یک برداشت فراوان در هنگام رشد و یا در زمینه باز است. برای توسعه مناسب نباید کود گوجه فرنگی را نادیده بگیرد. بهترین از همه گوجه فرنگی به مقدمه واکنش نشان می دهند:
  • پتاسیم؛
  • منیزیم؛
  • نیتروژن؛
  • فسفر؛
  • بورون؛
  • مس؛
  • منگنز؛
  • ید فعال

انواع مختلف کودبرای رشد گوجه فرنگی

هنگام رشد گوجه فرنگی در یک گلخانه، بسیار مهم است که نه تنها فرم های آماده شده و کود معدنی بلکه کود سبز نیز استفاده شود. البته، کود های پیچیده برای استفاده مناسب تر هستند، با این حال، کود سبز نه تنها به طور کامل غنی از خاک با نیتروژن، بلکه باعث مهار رشد و توسعه علف های هرز می شود. بهتر است از انواع کودکی زیر در گلخانه استفاده کنید.
کود نیتروژن
این مواد توسط آمونیاک، نیترات و آمید نشان داده شده است. تکنیک زمان بندی و کاربرد بستگی به نوع کودهای نیتروژن دارد. آن را به رده از کودکی با سرعت بالا تعلق دارد.
کود فسفات
می تواند محلول در آب، نیمه محلول و کمیاب محلول باشد. سوپر فسفات های ساده و دوبل، رسوب و سنگ فسفات مورد استفاده قرار می گیرند.
کود پتاسیم
برای سس گوجهفرنگی گلخانه ای، یک نوع متمرکز از نمک های کلرید و سولفات استفاده می شود که برای تشکیل گیاهان و افزایش عملکرد مهم هستند.
کود آهکی
آنها به حذف اسیدیته خاک مضر برای گیاهان کشاورزی کمک می کنند، علاوه بر غنی سازی خاک در گلخانه با کلسیم.
کودحاوی کلر

مزیت های استفاده از کود سولفات آمونیوم گرانول سولفامون :

1- جذب سریع تر ازت توسط گیاه به دلیل وجود آمونیوم

2- اصلاح خاک و کاهش pH خاک های قلیایی و آهکی

3- هدر رفت  و آبشویی کمتر ازت نسبت به کود اوره

4- قابل استفاده به صورت محلول، پاششی و چالکود

5- افزایش رشد و میزان تولید گیاهان و محصولات

6- افزایش تاثیر کود فسفات در استفاده همزمان

7- افزایش مقاومت گیاه نسبت به کم آبی

8- جوان سازی و رفع زدی برگ درختان

9- مناسب برای تولید کودهای ترکیبی

10- افزایش رویش شاخ و برگ گیاه

11- کاهش برخی از علف های هرز