سیانور و آنچه باید راجع به آن دانست

 • تاریخ انتشار : 2022/05/16
Rate this post

سیانید یا سیانور یک سم نادر،اما بالقوه کشنده است. با ناتوانی بدن در استفاده از اکسیژن عمل می کند. ترکیبات سیانید که می توانند سمی باشند عبارتند از گاز سیانید هیدروژن و جامدات کریستالی، سیانید پتاسیم و سیانید سدیم.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیانور سدیم

ترکیب شیمیایی سیانور سدیم در ساختار مولکولی خود دارای یک اتم سدیم، یک اتم کربن و یک اتم نیتروژن است؛ کربن و نیتروژن در این ماده به صورت یون سیانید یا سیانور وجود دارد. جرم مولی این ماده برابر با 0072/49 گرم بر مول می باشد و چگالی آن برابر با 5055/1 گرم بر سانتی متر مکعب است. سیانید سدیم به طور طبیعی به شکل پودر جامد سفید وجود دارد؛ این ترکیب در دمای 7/563 درجه سانتی گراد ذوب می شود و در دمای حدود 1496 درجه سانتی گراد می جوشد.

میزان حلالیت سیانور سدیم در آب در دمای 10 درجه و 25 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 15/48 و 7/63 گرم در هر 100 میلی لیتر آب است. این جامد سفید رنگ در حلال هایی نظیر آمونیاک، متانول و اتانول حل می شود، در حلال هایی مانند دی متیل فرم آمید و دی اکسید گوگرد به طور جزئی محلول است و در حلال دی متیل سولفوکساید نامحلول می باشد.

ترکیبات سیانور کشنده

اما به طور کلی اشکال کشنده سیانید که می تواند منجر به مرگ شوند، عبارتند از:

 • سدیم سیانید (NaCN)
 • سیانید پتاسیم (KCN)
 • سیانید هیدروژن (HCN)
 • کلرید سیانوژن (CNCl)

این اشکال می توانند به صورت جامد، مایعات یا گازها ظاهر شوند. به احتمال زیاد هنگام آتش سوزی ساختمان با یکی از این اشکال برخورد می کنید.

سیانور چگونه باعث مسمومیت و مرگ می‌شود؟

مسمومیت با سیانید معمولا در نتیجه استنشاق دود یا هنگام کار با آن اتفاق می‌افتد.

زمینه‌های کاری که ممکن است در معرض خطر مسمومیت با این ماده قرار بگیرید:

 • صنعت متالورژی
 • تولید پلاستیک
 • صنعت عکاسی
 • کار در آزمایشگاه‌های شیمی
 • استفاده از مقادیر بیش از حد لاک پاک کن حاوی ترکیبات متیل سیانید

علائم مسمومیت با سیانید سمی ممکن است در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه پس از مواجهه ظاهر شود. این علائم به شکل موارد زیر نشان داده می‌شوند:

 • ضعف کلی
 • حالت تهوع
 • گیجی
 • سردرد
 • مشکل در تنفس
 • پایین آمدن و از دست دادن سطح هوشیاری
 • ایست قلبی

 

درمواجه با استنشاق و خوردن سیانید چه کاری انجام دهیم؟

 • فورا فرد را به هوای باز ببرید.
 • اگر نمیتوانید از محیطی که از گاز سیانور پر شده دور شوید، پایین نزدیک به کف زمین اتاق بنشینید.
 • اگر مصدوم به مشکل تنفسی دچار شده باشد یا نمیتواند نفس بکشد، احیای قلبی انجام دهید (البته فقط اقدامات مربوط به دست و فشار روی قفسه سینه).
 • برای کودکان احیای قلبی مخصوص کودکان را انجام دهید.
 • برای بزرگسالان احیای قلبی مربوط به بزرگسالان را انجام دهید.
 • تنفس مصنوعی (دهان به دهان) را انجام ندهید.