سدیم هیدرو سولفیت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

سدیم هیدرو سولفیت

 

پودری به رنگ لیمویی تا سبز مایل به سفید، دارای بوی ضعیف سولفور، دارای خطر آتش سوزی، محلول در آب و نامحلول در الکل، در ۵۵ درجه سلسیوس ذوب میشود، به عنوان واسطه شیمیائی و کاتالیزگر و در فلوتاسیون کانه به کار می رود. نام دیگر آن سدیم دی تیونیت است.