دکستروز خشک و آبدار(Dextrose, dry and juicy)

  • تاریخ انتشار : 2017/01/05
Rate this post

دکستروز خشک و آبدار

-دکستروز ماده ای قندی محصول ذرت است که به صورت صنعتی بر اثر حرارت و اسید یا آنزیم ها بر نشاسته* و هیدرولیز کامل آن به وجود می آید.

-دو نوع دکستروز صنعتی داریم:

دکستروز آبدار که حاوی ۹% آب کریستالیزه است و بیشترین کاربرد را دارد.
دکستروز بی آب که حاوی حدود ۰٫۵% آب کریستالیزه است.

از نظر تجاری گلوکز به شربت ذرت (مخلوطی از گلوکز،دکسترین و دیگر قندها) گفته می شود و گلوکز خالص، دکستروز نامیده میشود.

-اما در( High fructose corn syrup(HFCS، یا شربت ذرت با فروکتوز بالا، گلوکز توسط آنزیم ایزومرآز تبدیل به فروکتوز می شود.

شربت های ذرت با مقادیر مختلف فروکتوز با اعدادی مانند ۴۲، ۵۵ و ۹۰درصد فروکتوز نامگذاری شده اند. مثلا شربت ذرت با فروکتوز ۴۲ % مخلوط مایعی از دکستروز، فروکتوز، مالتوز،ایزو مالتوز و ساکاریدهای بزرگتر است که ۴۲% وزن خشک آنها را فروکتوز تشکیل می دهد.
چنانچه شیرینی ساکارز را ۱۰۰ در نظر بگیریم، شیرینی HFCS 42درصد، ۹۰ تا ۹۵، ۵۵% دارای شیرینی ۹۵-۱۰۰ و ۹۰% دارای شیرینی ۱۰۰-۱۳۰ است.

این شربت در نوشیدنی های کربناته،دسرهای منجمد،کمپوت ها و نوشیدنی های لبنی مورد استفاده قرار می گیرد.

-این شربت را شربت لولوز، شربت ایزومریزه و شربت فروکتوز ذرت هم می نامند.

نشاسته فراوانترین کربوهیدرات توزیع شده و یک ماده ذخیره ای در گیاهان است .
برای تهیه محصولات هیدرولیز شده از نشاسته ذرت ، سیب زمینی ، گندم ، برنج ، تاپیوکا ، جو سورگوم و سایر دانه ها و ریشه ها به عنوان مواد خام استفاده می شود.
شرکت دکستروز ایران تولیدکننده پودر دکستروز دارویی و غذایی
گستره وسیعی از فرآورده های حاصل از هیدرولیز نشاسته بر اساس اکی والان دکستروز (DE) آنها توصیف و نامگذاری می گردند.
به عبارت دیگر DE از مقدار قند احیای موجود و انعکاسی از مقدار هیدرولیز نشاسته حکایت دارد.

– دکستروز مونوهیدرات , دکستروز خشک-شیره دکستروز-خرید دکستروز-فروش دکستروز-دکستروز آبدار (مونو هیدرات)-پودر دکستروز منوهیدرات