درخواست نمونه

شرکت سورن شیمی جهت سهولت مشتریان و متقاضیان گرامی بخشی را اختصاص به نمونه های درخواستی شما نیز داده است. کافیست که نام محصول و مقدار نمونه درخواستی خود را نیز برای ما ارسال کنید تا نمونه را برای شما ارسال نماییم. شما میتوانید اگر برند یا آنالیز خاصی را مد نظر دارید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال آنالیز درخواستی نمایید.