اطلاعات مقاوم سازی

مقاوم سازی

 

در سالهای اخیر مقاوم سازی سازه ها و مخصوصا مقاوم سازی ساختمان ها چنان رواج گسترده ای پیدا کرده که موجب شده افراد مختلفی در مورد جزییات مقاوم سازی سازه ها و خصوصا مقاوم سازی ساختمان های در دست احداث خود پرسش های گوناگونی را مطرح می نمایند.

برخی از این افراد سازندگان سنتی ساختمان های مسکونی هستند که در ساختمان در دست احداث خود با مشکلات سازه ای مواجه شده و از مهندس ناظر خود در مورد مقاوم سازی تیر و ستون و مقاوم سازی فونداسیون ساختمان و خصوصا در مورد مقاوم سازی با اف آر پی (FRP)و سایر روش های مقاوم سازی ساختمان میشنوند

 

از روی کنجکاوی و آشنایی با مقاوم سازی ساختمان و مقاوم سازی با FRPدر مورد آن سئوال میکنند؟

 

 • FRPدر اتصال تیر وستون­ها و زمان موردنیاز برای مقاوم­ سازی هر اتصال با FRP
 • جزئیات نصب واجرای FRPدر دال­ها و زمان موردنیاز برای مقاوم­ سازی هر دهانه دال با FRP

 

 

همچنین پرسش های زیادی در مورد جزئیات اجرای اف آر پی و معرفی مجری اف آر پی و سایر مواردواژه مقاوم سازی بیش از آنکه واژه ای علمی باشد بیشتر واژه ای متداول میباشد .

واژه صحیح آن در واقع کلمه ” بهسازی ” معادل کلمه Rehabilitation میباشد .

با توجه به اینکه واژه ” مقاوم سازی ” و ” مقاوم سازی ساختمان ” در بین کارشناسان بسیار مرسوم شده بنابراین در این مقاله هرجا واژه ” مقاوم سازی ” و ” مقاوم سازی ساختمان ” استفاده می شود منظور همان واژه بهسازی می باشد .

 

قبل از ورود به جزئیات مقوله مقاوم سازی ، ابتدا بهتر است مفهوم مقاوم سازی را به دو بخش زیرتقسیم کنیم :

1- مقاوم سازی ساختمان ها

2- مقاوم سازی سازه ها

 

1- مقاوم سازی ساختمان ها

منظور از مقاوم سازی ساختمان ها بررسی و اجرای عملیات مقاوم سازی در ساختمان های مسکونی ، اداری و مانند آن است که شامل مقاومسازی تیرها ، مقاومسازی ستون ها ، مقاومسازی دال سقف ، مقاوم سازی تیرچه ها ، مقاوم سازی فونداسیون ، مقاوم سازی دیوارها ، مقاوم سازی اتصالات تیرها و ستون ها ، مقاوم سازی اتصالات دیوارها به سقف ، مقاوم سازی اتصالات دیوارها به کف ، مقاوم سازی اتصالات دیوار به فونداسیون ، مقاوم سازی دیوارهای برشی و بطور کلی مقاوم سازی اجزای ساختمان بصورت جداگانه و مقاوم سازی اتصالات اجزای ساختمان به منظور مقاوم سازی کلی ساختمان برای بهبود عملکرد آن می باشد .

 

2- مقاوم سازی سازه ها

منظور از مقاوم سازی سازه ها، بررسی و اجرای عملیات مقاوم سازی در سایر سازه ها مانند پل ها ، اسکله ها و غیره میباشد.

مقاوم سازی سازه ها به معنی مقاوم سازی سازه های غیر ساختمانی شامل:

 • مقاوم سازی پل ها
 • مقاوم سازی اسکله ها
 • مقاوم سازی برج ها
 • مقاوم سازی دکل های بلند
 • مقاوم سازی سد ها
 • مقاوم سازی سازه های آبی و هیدرولیکی
 • مقاوم سازی سالن ها
 • مقاوم سازی آشیانه های هواپیما
 • مقاوم سازی سازه های فرودگاهی و مقاوم سازی برج مراقبت
 • مقاوم سازی مخازن
 • مقاوم سازی سازه ها در برابر انفجار سوخت
 • مقاومسازی سیلو ها
 • مقاوم سازی سازه های صنعتی
 • مقاومسازی کوره ها
 • مقاوم سازی دودکش ها
 • مقاوم سازی سایر سازه های صنعتی و غیر ساختمانی
 • مقاوم سازی جداره مخازن
 • مقاوم سازی سقف مخازن

 

در دهه های اخیر روشهای مختلف مقاوم سازی سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور های صنعتی متداول گردید.

برخی از روش های مقاوم سازی مانند مقاوم سازی با ژاکت بتنی و مقاوم سازی با ژاکت فولادی (Steel Jacketing) بیش از سایر روش های مقاوم سازی متداول کردید .

تا دهه 70و80 میلادی روش های مقاوم سازی بیشتر شامل مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی و روش های مقاوم سازی مشابه بود.

ولی در طول دهه های 70 و 80 میلادی با گسترش فن آوری و دانش، استفاده از سیستم های کامپوزیتی FRP، روش مقاوم سازی با FRPبه سایر روشهای متداول مقاوم سازی افزوده شد.

مقاوم سازی با FRPاز آن جهت به سایر روشهای مقاوم سازی ارجح بود که مزایای زیادی نسبت به روشهای مقاوم سازی متداول داشت و در عین حال برخی از معایب روشهای مقاوم سازی متداول را نیز نداشت.

 

مهمترین مزایای روش مقاوم سازی با FRPبه سایر روشهای مقاوم سازی به شرح زیر هستند:

1- مقاوم سازی با FRPبسیار سریعتر از بیشتر روشهای مقاوم سازی می باشد.

2- مقاوم سازی با FRPنیاز به تخریب بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

 

3- پس از اجرای مقاوم سازی با FRP، نیاز به بازسازی بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

4- مقاوم سازی با FRPدر بیشتر موارد ارزانتر از سایر روشهای مقاوم سازی است.

 

5- مقاوم سازی با FRPبه مرور زمان دچار خوردگی نمی شود. ( در مقایسه با بعضی روشهای مقاومسازی سنتی مانند ژاکت فولادی)

6- مقاوم سازی با FRPدر مجاورت مصالح ساختمانی (مانند گچ و خاک) دچار خوردگی نمی شود ( در مقایسه با برخی روش های مقاومسازی سنتی مانند ژاکت فولادی ) .

 

7- مقاوم سازی با FRPمبتنی بر فن آوری های نوین است ( در مقایسه با سایر روش های مقاومسازی سنتی ) و بنابراین روش های مقاوم سازی باFRPهرروز در حال تکامل و پیشرفت می باشد .

8- مقاوم سازی با FRPدارای کد ها و آیین نامه های خاص برای مقاوم سازی با FRPمیباشد در حالیکه بیشتر روش های مقاوم سازی سنتی مبتنی آیین نامه های عمومی هستند ( مانند مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی و مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی ).

 

 

9- برای کنترل کیفیت مقاوم سازی با FRPروشهای مشخصی مانند تست Pull Offوجود دارد که برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مقاوم سازی با FRPباید پس از اجرای عملیات مقاوم سازی با FRPانجام شود.

10- اجرای عملیات مقاوم سازی با FRPنیاز به تجهیزات خاصی در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.
11- اجرای عملیات مقاوم سازی با FRPنیاز به افراد با مهارت های متعدد در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

12- اجرای عملیات مقاوم سازی با FRPنیاز به مهارت های خاصی دارد که قابل آموزش به افراد در مدت کوتاه تری در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی میباشد.

 

13- اجرای عملیات مقاومسازی با FRPنیاز به عملیات خاصی بعنوان زیرسازی در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی دارد.

این عملیات قبل از اجرای عملیات مقاوم سازی با FRPباید اجرا شود.

 

 

یکی از پرسشهایی که پرسیده میشود در مورد کاربرد میلگرد کامپوزیت FRPویا آرماتور اف آر پی در مقاوم سازی است.

قبل از پرداختن به این مطلب، ابتدا بهتر است اطلاعات بیشتری در مورد جنس آرماتور اف آر پی ( کامپوزیت FRP) و مصالح تشکیل دهنده اف ار پی بدست آوریم.

 

مهمترین مصالح تشکیل دهنده اف ار پی الیاف کربن CFRP، الیاف شیشه GFRP، الیاف ارامید AFRP( الیاف کولار که نام تجاری الیاف آرامید میباشد ) و الیاف بازالت BFRPبه همراه رزین اپوکسی میباشند.

البته در مصالح اف ار پی از رزین پلی استر و رزین وینیل استر و رزین های دیگر هم میتوان استفاده کرد ولی برای کاربرد اف ار پی در مقاوم سازی فقط استفاده از رزین اپوکسی متداول میباشد.

میلگرد FRPدر واقع فقط از نظر ظاهری شبیه به میلکرد فولادی بوده و درسایر موارد میلگرد FRPو میلگرد فولادی کاملا متفاوت هستند.

 

تفاوت های میلگرد frpبا میلگرد فولادی بشرح زیر هستند:

– میلگرد frpدچار خوردگی نمیشود در حالی که خوردگی در میلگرد فولادی امری عادی محسوب میشود.

– میلگرد frpاز مقاومت کششی بیشتری برخوردار است.

– میلگرد frpبسیار سبک تر است.

– حمل و نقل و جابجایی میلگرد frpبسیار راحت تر است.

– میلگرد frpاز نظر اقتصادی کاملا مقرون به صرفه تراست.

 

frp