اصطلاحات صنایع غذایی با حرف Z

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

اصطلاحات صنایع غذایی

با حرف Z

اصطلاح انگلیسی: Z Value
اصطلاح فارسی: حساسیت حرارتی
مفهوم اصطلاح: اختلاف دمایی لازم برای کاهش ۹۰% D Value یا یک سیکل لگاریتمی است.
اصطلاح انگلیسی: Zabady
اصطلاح فارسی: زابادی
مفهوم اصطلاح: نوعی ماست طبیعی که در کشور های سودان و مصر تهیه می شود و طعم پختگی دارد.
اصطلاح انگلیسی: zein
اصطلاح فارسی: زئین
مفهوم اصطلاح: پروتئین ذرت است که به علت نقصان تریپتوفان و لیسین ارزش بیولوژیک پایین دارد
اصطلاح انگلیسی: zeleny index
اصطلاح فارسی: شاخص زلنی
مفهوم اصطلاح: sedimentation value
اصطلاح انگلیسی: zygospore
اصطلاح فارسی: زیگوسپور
مفهوم اصطلاح: نوعی هاگ جنسی است که قارچ های رده زایگومیست تولید میکنند

 

اصطلاح انگلیسی: zymogen
اصطلاح فارسی: پیش آنزیم
مفهوم اصطلاح: فرم مادری و غیر فعال آنزیم مانند پپسینوژن که فرم غیر فعال پپسین است

 

اصطلاح انگلیسی: α , tocopherol
اصطلاح فارسی: آلفا توکوفرول
مفهوم اصطلاح: نوعی آنتی اکسیدان طبیعی که در برخی مواد غذایی وجود دارد.

 

اصطلاح انگلیسی: ۷-dehydrocholesterol
اصطلاح فارسی: ۷ دهیدروکلسترول
مفهوم اصطلاح: ترکیب حدواسط در سنتز کلسترول

 

 

منبع:

fooda.ir