اصطلاحات صنایع غذایی با حرف Y

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف Y

اصطلاح انگلیسی: Yakult
اصطلاح فارسی: یاکلت
مفهوم اصطلاح: شیر تخمیر شده با لاکتوباسیلوس کازئی و حرارت دیده در دمای بالا که در ژاپن تهیه می شود.
اصطلاح انگلیسی: yellow milk
اصطلاح فارسی: شیر زرد
مفهوم اصطلاح: به شیری گفته میشود که در لایه خامه سطحی آن لکه های زرد رنگی که معمولا عامل آنها سودوموناس سینزانتا است دیده میشود

 

اصطلاح انگلیسی: yellowness
اصطلاح فارسی: زردی
مفهوم اصطلاح: زردی
اصطلاح انگلیسی: yield point
اصطلاح فارسی: نقطه تسلیم
مفهوم اصطلاح: وقتی ماده ای تحت تاثیر تنش خاصی قرار گیرد متناسب با مقدار تنش کرنش مشخصی در ان به وجود می آید مقدرا تنش قبل از تنشی که بدون افزایش آن زیاد شدن کرنش ادامه یابد نقطه تسلیم میگویند
اصطلاح انگلیسی: yield value
اصطلاح فارسی: نیروی تسلیم
مفهوم اصطلاح: نیرویی که به مواد دارای خاصیت پلاستیک وارد میشود قبل از آنکه حرکت و جریان آغاز گردد
اصطلاح انگلیسی: Ymer
اصطلاح فارسی: یمر
مفهوم اصطلاح: نوعی شیر تخمیر شده که وی پروتئین آن خارج شده و پروتئین های شیر توسط لکونوستوک و لاکتو کوکسی ها بارور شده اند.
اصطلاح انگلیسی: yoghurt
اصطلاح فارسی: ماست
مفهوم اصطلاح: فرآورده تخمیر شده ای از شیر است که برای تولید آن از مایعی متشکل از استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریس و شیر فوق پاستوریزه و سرد شده استفاده میشود

 

 

منبع:

fooda.ir