اصطلاحات صنایع غذایی با حرف X

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز
Loading...
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف X

اصطلاح انگلیسی: X , ray
اصطلاح فارسی: اشعه گاما
مفهوم اصطلاح: پرتو تابشی با انرژی بالا و طول موج پایین که جهت آلودگی زذایی از مواد غذایی استفاده می شود.
اصطلاح انگلیسی: X factor
اصطلاح فارسی: عامل x
مفهوم اصطلاح: یکی از عوامل فرعی رشد مورد نیاز بعضی از انواع هموفیلوس قابل جایگزینی به وسیله همی یا سایر ترکیبات پرفرینی آهن که حرارت اتوکلاو را تحمل می کند
اصطلاح انگلیسی: xanthan gum
اصطلاح فارسی: صمغ زانتان
مفهوم اصطلاح: صمغ میکروبی تهیه شده از زانتاموناس کامپستریس.
اصطلاح انگلیسی: xanthine
اصطلاح فارسی: زانتین
مفهوم اصطلاح: یکی از ترکیبات حد واسط سوخت و ساز پورین ها است
اصطلاح انگلیسی: xerophilic
اصطلاح فارسی: خشکی خواه
مفهوم اصطلاح: موجوداتی که در محیطی با رطوبت کم قادر به ادامه حیات هستند
اصطلاح انگلیسی: xylose
اصطلاح فارسی: زیلوز
مفهوم اصطلاح: قند ۵ کربنی آلدهیدی که در بدن تجزیه نمی شود

منبع:

fooda.ir