اسانس پونه

اسانس پونه

 اسانس پونه

نام اسانس: Spearmint Nice

کد:  2002945

شرح رایحه: اسانس پونه با

رایحه گیاه پونه با بوی تازگی

موارد مصرف: خمیر دندان و دهانشویه

 

 

 

درخواست نمونه