اسانس پرتقال

اسانس پرتقال

اسانس پرتقال

نام اسانس: Orange

کد:۲۰۰۵۶۷۲

شرح رایحه: اسانس پرتقال با

رایحه میوه پرتقال با

بوی ترش و شیرین و قوی

موارد مصرف:  انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه