اسانس نعناع فلفلی

اسانس نعناع فلفلی

  اسانس نعناع فلفلی

نام اسانس: Peppermint Aroma

کد: ۲۰۱۰۷۳۲

شرح رایحه: اسانس نعناع فلفلی با

رایحه گیاه نعناع فلفلی

با بوی تازگی و تندی

موارد مصرف: خمیر دندان و دهانشویه

 

 

 

 

درخواست نمونه