اسانس نارگیل

اسانس نارگیل

 اسانس نارگیل

نام اسانس: Coconut

کد:۲۰۰۷۴۴۹

شرح رایحه: اسانس نارگیل با

رایحه میوه نارگیل با بویی

شیرین و ملایم

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

درخواست نمونه