اسانس میوه های تازه

اسانس میوه های تازه

  اسانس میوه های تازه

نام اسانس: Fruity Fresh

کد:۲۰۰۲۱۹۳

شرح رایحه: اسانس میوه های تازه با

رایحه میوه های تازه با

بویی شیرین و القای حس تازگی

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

درخواست نمونه