اسانس موز

اسانس موز

 اسانس موز

نام اسانس: Banana

کد:2000762

شرح رایحه: اسانس موز با

رایحه میوه موز با بوی

شیرین و بسیار قوی

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه