اسانس لیمو

اسانس لیمو

 اسانس لیمو

نام اسانس: Lemon

کد:۲۰۰۱۱۹۰

شرح رایحه: اسانس لیمو با

رایحه لیمو ترش با

بوی تازگی و ترکیب بوی پوست لیمو

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

درخواست نمونه