اسانس لیمو

اسانس لیمو

 اسانس لیمو

نام اسانس: Lemon supreme

کد:۲۰۱۱۰۵۸

شرح رایحه: اسانس لیمو با

رایحه میوه لیمو، این اسانس رایحه

شبیه لیمو شیرازی و ترکیب بوی پوست و گوشت

لیمو را دارد.

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

درخواست نمونه