اسانس لیمو

اسانس لیمو

 اسانس لیمو

نام اسانس: Fresh Lemon

کد: ۲۰۰۲۴۵۷

شرح رایحه: اسانس لیمو با

رایحه میوه لیمو با ترکیب ترشی

و شیرینی و پوست لیموی شیرین با القای حس تازگی

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

 

 

 

 

درخواست نمونه