اسانس لیمو

اسانس لیمو

 اسانس لیمو

نام اسانس: Fruity Lemon

کد:۲۰۰۲۰۰۷

شرح رایحه: اسانس لیمو با

رایحه میوه لیمو با بوی نسبتا

 تند و قوی و کمی ترش

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه