اسانس سیب

اسانس سیب

 اسانس سیب

نام اسانس: Apple

کد:۲۰۰۰۲۳۹

شرح رایحه: اسانس سیب با

رایحه میوه سیب،

با بویی شیرین و ملایم

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه