اسانس سیب سبز

اسانس سیب سبز

اسانس سیب سبز 

نام اسانس: Green Apple

کد:2000242

شرح رایحه: اسانس سیب سبز با

رایحه میوه سیب سبز و

ترش، الهام بوی تازگی و سبزی

موارد مصرف:

اسانس سیب سبز برای استفاده آرایشی مناسب و یک نگهدارنده خفیف، است همچنین می توانند برای کرم ها و لوسیون های غیر
یونی یا کاتیون و همچنین در اسپری های اتاق و بدن استفاده کرد. ولی بهتراست فقط برای استفاده خارجی استفاده شوند. همچنین در تولید انواع شوینده کاربرد دارد.

 

 

 

درخواست نمونه