اسانس سیب سبز

اسانس سیب سبز

  اسانس سیب سبز

نام اسانس: Fruity Apple

کد:2002232

شرح رایحه: اسانس سیب با

رایحه میوه سیب با بوی تازگی

و ترش و شیرین، نت اولیه ترش و تازه و نت

پایانی بوی شیرینی کمی القا می کند.

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

درخواست نمونه