اسانس توت فرنگی

اسانس توت فرنگی

  اسانس توت فرنگی

نام اسانس: Strawberry

کد:۲۰۰۲۰۰۶

شرح رایحه: اسانس توت فرنگی با

رایحه میوه توت فرنگی با بوی

شیرین و قوی

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه