اسانس انبه

اسانس انبه

 اسانس انبه

نام اسانس: Mango

کد:۲۰۰۶۹۷۱

شرح رایحه: اسانس انبه با

رایحه میوه انبه با بویی شیرین

و کاملاً مشابه این میوه

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

 

درخواست نمونه