اسانس انار

اسانس انار

 اسانس انار

نام اسانس: Pomegranate

کد:۲۰۰۶۶۰۵

شرح رایحه: اسانس انار با

رایحه میوه انار با رایحه ای شبیه

ترکیب پوست و دانه های انار

موارد مصرف: انواع شوینده

 

 

درخواست نمونه