اسانس آلوئه ورا

اسانس آلوئه ورا

 اسانس آلوئه ورا

نام اسانس: Aloe Vera

کد:۲۰۱۰۲۴۷

شرح رایحه: اسانس آلوئه ورا با

 رایحه گیاه آلوئه ورا (رایحه ای گیاهی)،

دارای بویی شبیه به برگ این گیاه و   با القای حس

تازگی و سبزی در نت اولیه و رایحه مغز این گیاه با

بویی شیرین در نت پایانی.

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

 

 

درخواست نمونه