اتانول و آشنایی با آن

  • تاریخ انتشار : 2021/07/23
Rate this post

اتانول، در حقیقت همان الکل صنعتی است. اتانول با خلوص ۹۶ درصد و حاوی ۴ درصد آب است. با اینکه الکل صنعتی هم نوعی اتانول است، اما خلوص بسیار پایین تری دارد.

اتانول چیست؟

اتانـول یـا الـکل اتیلیـک بـا فرمـول OH H5 C2 یـک ترکیب شـیمیائی بـا بویـی خـاص و بـا خاصیـت آتشگیری اسـت. ایـن الـکل همـان مـاده ای اسـت کـه در نوشـیدنی های الکلی هـم بـا درصدهـای مختلـف پیدا می شـود. ایـن نـوع الـکل در صنایـع مختلـف کاربـرد فـراوان دارد. در صنعت ضدیخ سـازی اسـتفاده میشـود. حلال بسـیار خوبی اسـت و در عطرسـازی و رنگسـازی هـم اسـتفاده می شـود. الـکل طبـی کـه حـاوی اتانول اسـت. بی رنـگ و با بـوی تند بـوده و مخصـوص ضدعفونی و تزریقات اسـت.
این ماده از پوست سالم جذب پوستی ندارد. این ماده بـا تغییـر دادن پروتئیـن و حـل کـردن چربـی، باعـث ازبین رفتن سـاختار پروتئین ها و انعقاد آنها میشـود؛ این خاصیت، الـکل را بـه انتخابی مناسـب و کارآمد برای مقابله با طیف وسـیعی از باکتریهـا و ویروسهـا تبدیـل کرده اسـت.

تفاوت ایزوپروپیل الکل با اتانول

الکل ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

  • الکل خالص
  • ایزوپروپیل
  • اتانول یا متیل الکل
    برروی ایزوپروپیل الکل واتانول آزمایش های زیادی انجام شده تا تفاوت این دو ماده مشخص شودو اما نتیجه این تحقیقات نشان داده است که برای تمیز کردن واستریل کردن سطوح وحتی ضدعفونی کردن ایزوپروپیل الکل بهتر عمل می کند نسبت به اتانول.

درباره محمد زکریای رازی کاشف الکل

رازی مرد خوشبختی بود و تحصیلش سخت بود. وی توجه ویژه ای به بیماران داشت و تا زمانی که تشخیص داده نمی شد که آنها را از دست می دهد. آنها را رها نمی کرد و نسبت به فقرا بسیار مهربان بود. برخلاف بسیاری از پزشکان که تمایل بیشتری به درمان پادشاهان و بزرگان داشتند. وی بیشتر نگران این موضوع بود که فقرا از درمان محروم نباشند. کشف‌های بسیار به رازی نسبت داده می‌شود، از جمله آن‌ها می‌توان به الکل، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، استات مس یا زنگار که در شست‌وشوی زخم‌ها مورد استفاده بود، اکسید آرسنیک یا مرگ موش، اسید سیتریک و داروهای سمی آلکالوئیدی اشاره کرد.

ضد عفونی دست ها با الکل 98 درصد

بهترین و بهداشتی ترین راه برای ضد عفونی کردن دست ها الکل 98 درصد می باشد. این درصد قابل توجه الکل میتواند نفوذ کلیه سموم و ویروس های خطرناک همچون آنفولانزا و ویروس کرونا را به بدن انسان کاملا غیر ممکن کند. ایزوپروپیل 98 درصد از بهترین محلول ضد عفونی کننده سطوح برای هر گونه بیماری های ویروسی از جمله بیماری کرونا می باشد.

اتانول یا ایزوپروپیل؟ کدام یک برای ضدعفونی بهتر است؟

هنگام مقايسه وبررسی اتانول و ایزوپروپیل متوجه می شویم، برای تمیز کردن واستریل کردن سطوح هردو ماده یکسان عمل می کنند، اما برای ضدعفونی کردن پوست این دو ماده باهم تفاوت دارند.
این ماده با از بین بردن پروتئینها و حل کردن چربی ها بسیاری از سلولهای باکتریایی و ویروسی از جمله ویروسHIV و هپاتیتA را از بین میبرد. اما در برابر هاگ یا اسپور بی اثر است. این الکل معمولا در غلظت ۷۰درصد استفاده میشود زیرا در غلظتهای بالاتر به سرعت تبخیر شده و در غلظت های پایین تر نیز اثرش کاهش می یابد. این الکل در حال حاضر در بعضی صابونها و دستمال مرطوب استفاده میشود. اما چون پوست را خشک میکند، نباید به طور مستقیم و بدون مواد افزودنی روی پوست استفاده شود.

ایزوپرپوپیل نیز با سرعت مشابه اتانول تبخیر میشود و به همان شیوه سلولهای باکتریایی و ویروسی را از بین میبرد. اما از آن جا کهروی بافتهای زنده پوست تاثیر چندانی ندارد برای ضد عفونی کردن پوست بهتر از اتانول است و اغلب به عنوان آنتی سپتیک پوست و در بیمارستان ها استفاده میشود.