آب نرم چیست و از مزایای آن چه میدانید؟

  • تاریخ انتشار : 2022/06/24

آب نرم به دلیل خواص فراوان بسیار مورد تبلیغ قرار می گیرد ولی ما اطلاعات بیشتری در رابطه با آب سخت داریم و از فواید مصرف آب نرم کمتر می دانیم. تفاوت این دو آب قابل توجه است بنابراین مهم است تأثیر هر یک از این مایعات را بر زندگی خودمان بدانیم.

آب نرم چیست؟

اصطلاح آب نرم برای آبی مورد استفاده قرار می گیرد، که غلظت یون های آن پائین باشد، به خصوص یون هایی مانند منیزیم و کلسیم. چنین آبی به طور طبیعی در جایی وجود دارد، که حوضه زهکشی رودخانه ها از سنگ های غیر قابل نفوذ، سخت و بدون کلسیم تشکیل شده باشد. برخی از مردم نیز از این اصطلاح برای توصیف آبی استفاده می کنند، که از طریق فرایند نرم شدن آب تولید شده است. با این حال 100% صادق نیست، زیرا اصطلاح صحیح برای چنین آبی، آب نرم شده است و این در حالی است که آب نرم شده ممکن است حاوی سطوح بالایی از یون های بی کربنات و سدیم باشد.

با توجه به این که آب نرم مقدار یون کلسیم کمی دارد، در شستشوی معمولی هیچ باقیمانده صابونی تشکیل نمی شود. هم چنین هیچ مانعی برای کف کردن صابون نیز وجود ندارد. به طور مشابه، آب نرم رسوبات کلسیمی را در سیستم های گرمایش آب ایجاد نمی کند. بنابر این حال می دانیم، که آبی که نرم نیست به عنوان آب سخت در نظر گرفته می شود.

بسته به کشور با منطقه ای که در آن زندگی می کنید، شرایط مختلفی برای نرم در نظر گرفتن آب وجود دارد. برای مثال، در انگلیس اگر سختی آب کمتر از 50 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم باشد، می توانید بگوئید که آب نرم دارید. از طرف دیگر در ایالات متحده آمریکا آب باید سختی کمتر از 60 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم داشته باشد، تا در دسته بندی آب نرم قرار گیرد. به دلیل بسترهای باستانی دریا که غلظت سنگ آهک بالایی داشتند، اکثر ایالت های آمریکا دارای آب سخت هستند و مردم اغلب به تصفیه و نرم سازی آب نیاز دارند.

تفاوت بین آب سخت وآب نرم چیست؟

تفاوت بین آب سخت و آب نرم در چیست ؟ تمام آب به طور معمول همه جا مثل هم نیست. اکثر مواقع آب مقدار زیادی مواد معدنی دارد. آب سخت دارای کلسیم و منیزیم بیشتری است زیرا در تماس با سنگ ها و خاک است. آب نرم فاقد این مواد معدنی است زیرا ممکن است از منطقه ای تهیه شده باشد که فاقد کلسیم و منیزیم در زمین باشد.